Một vài con số...

Nhà thầu xây dựng Việt Nam duy nhất

5

lần liên tiếp được bình chọn "Thương hiệu Quốc gia"

Tổng số nhân viên

12.369

người

Đầu tư máy móc thiết bị

800

tỷ đồng

Hiện đang thi công

71

công trình

Có mặt tại

39/63

tỉnh thành

3

quốc gia

Clips

Xem thêm