Tin tuyển dụng

1

Chuyên Viên Lập Trình

123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên viên MEP - Kỹ sư Cơ Điện

123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tìm hiểu thêm

1

Quản lý thiết kế

123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên Viên QS Công Trường - Phú Quốc

Phú Quốc

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên đối tác nhân sự - HRBP

Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Deputy HRBP Manager

123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tìm hiểu thêm

2

Trưởng Nhóm Dự Thầu - Hà Nội (Tiếng Anh)

Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện

TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa

Tìm hiểu thêm

1

Phó Giám Đốc Tài Chính

Hà Nội

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên Shopdrawing

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm

5

Quản Lý Thiết Kế MEP (Design And Build )

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Chuyên Viên QA -QC Công Trình

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm

5

Giám Sát MEP Công Trình

TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ngãi, Khánh Khòa

Tìm hiểu thêm