Tin tuyển dụng

recruitment

2

Kỹ Sư R&D

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư QA-QC

TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

2

Kỹ Sư QS

TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Shopdrawing

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Triển Khai BIM (BIM Shop Drawing/BIM Kết Cấu/BIM MEP/BIM Kiến Trúc/BIM Lập Trình CNTT)

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Triển Khai MEP

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

10

Giám Sát Thi Công

TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội

Tìm hiểu thêm